Proje alanının Tekirdağ için yeni bir merkezi iş alanı olması amaçlandığı ve çevresinin de konut alanlarıyla desteklendiği görülmüştür. Alanın tasarımı, çevresi ile güçlü iletişim kurmayı amaçlayan ve çevresinde yer alan potansiyelleri kullanarak yeni kentsel kurgu ile birlikte alanın kent yaşamına katılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ticaret alanları arasında yer alan yeşil alan burada çalışan insanlara hizmet edecek, çevresinde yer alan konutlardan beslenecek bir merkez olacaktır. Zemin katta yer alan yeme içme birimleri, alışveriş birimleri ile desteklenerek yapı adalarına yakın olan kısımlarında meydandan gelen yaya sirkülasyonları devam ettirilmiş ve alanın orta kısmında daha yoğun bir yeşil doku planlanmıştır. Bu yeşil doku alanın güneydoğusunda planlanan park ile imar planında alanın kuzey batısında öngörülen spor alanlarını birbirine bağlamaktadır. Meydan, kentsel alan ve toplumsal iletişimin temel unsurlarından biridir. Sosyal, kültürel, siyasi ve ticari amaçlar için toplanma mekânıdır, kentte üç boyutlu bir hacimdir.

Alanın tasarımında meydan; proje alanının hatta kentin yeni merkezi olması amaçlanmıştır. Aynı zamanda proje alanında boylu boyunca devam eden peyzaj, hem yeşil alan devamlılığını sağlamıştır hem de meydanı daha ölçekli hale getirmiştir. Belediye Binasının bu yeni kent merkezine, meydana ve dolayısıyla kente ve kentliyle maksimum entegre olmasına çalışılmıştır. Yapı kentliyle ilişkisini meydandan kurmaya çalışmaktadır. Yapı alana oturumuyla meydanla dinamik bir ilişki içerisinde olması amaçlanmıştır. Yapının meydanla ve kentliyle ilişkisindeki dinamizm iç, dış ve ara kesitlerde ve meydan cephesindeki dolu-boş oranlarıyla yakalanmaya çalışılmıştır. Yapının kütle hareketleri, meydana olan yüzey alanını genişletme ve görsel ilişkiyi maksimum kurmaya çalışmaktadır. Yapı tüm birimleri ve tüm kollarıyla meydana uzanmıştır. Meydanla kurduğu kütlesel ilişkisini, geçirgenliği ve iletişimini kentliyle de kurma çabası yapıyı şekillendirmiştir.

Kentlerdeki değişimin en belirgin gözlendiği alanlar kent merkezleridir. Teknolojik olanakların gelişmesi ile kent merkezinin kentle kurduğu ilişkileri ve işlevsel bütünlüğü de etkilemektedir. Kentsel büyüme kuramlarında öngörülen ve Christaller’in Merkezi Yerler Kuramı merkezlerin etki alanı ve etki düzeyi hakkında bulgular sunmaktadır. Kuramın öngördüğü kademeli yerleşim sistemi çok merkezli kentlerde kent içindeki merkezler sisteminin belirlenmesinde de kullanılabilmektedir.

Tekirdağ kenti için Nazım İmar Planı kararları incelendiğinde belirlenen alt merkezler etrafında gelişen konut alanları ile kentsel gelişme önerilmiştir. Bu sayede literatürde tanımlanan Merkezi İş Alanına olan talep azaltılarak, günlük ihtiyaçların yürüme mesafesindeki alt merkezlerden sağlanması amaçlanmıştır. Kuşkusuz bu durum motorlu araçlara olan ihtiyacı azaltacağından toplu taşıma ve alternatif ulaşım olanaklarının geliştirilmesi ile sürdürülebilir kentsel gelişmeye ve kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesine de katkıda bulunacaktır.

İŞVEREN

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

FONKSİYONU

Ofis Yapısı

TÜR

Ulusal Mimari Proje Yarışması Ödülsüz

İNŞAAT ALANI

75.000 m2

YILI

2015