Proje Alanı çevresinde bulunan bulvar, park, boşluklar ve çevre ilişkileriyle kent içinde üçüncü boyutu güçlü bir konumda yer almaktadır. Alan ön çeperinde konumlanan İnönü Parkı Kentin nefes aldığı, bulvara paralel ince uzun yapısıyla kendi karakterini oluşturur. İnönü Parkı, kentin önemli bir simgesi olan Erciyes Dağıyla beraber alanın vistasını oluşturur. Alanın arka tarafında bulunan Ticaret Odasına ait parsel ve önüyle bir ara-yüz (ara-kesit) oluşturmaktadır.

kayseri ticaret odası

Üye sayısından yola çıkarak halkın büyük bir kısmının ticaretle uğraşması ve kentin bu alanda kendini geliştirmiş olması bu yapıyı kent içinde önemli bir simge haline getirir. Program ortak kullanıma açık alanlar ve ofis bölümleri olarak iki grupta toplanabilir. Bu fonksiyonların bir araya gelişi yapının diğer parsellerle olan ilişkisi (ara-yüz) göz önünde bulundurulduğunda, tasarım bütün bu durumları yansıtabilecek, çevresiyle maksimum etkileşimi sağlayabilecek fikir üretme çabasıdır. Öneri proje bu değerleri dikkate alarak şekillenmiştir. Yapının kararlı bir şekilde parçalanması programında net bir şekilde bölünebilmesinin sonuçlarından biridir. Yapı zemin kotunda halkla ilişkili tüm mekanları bulundurur.

Üye sayısından yola çıkarak halkın büyük bir kısmının ticaretle uğraşması ve kentin bu alanda kendini geliştirmiş olması bu yapıyı kent içinde önemli bir simge haline getirir. Program ortak kullanıma açık alanlar ve ofis bölümleri olarak iki grupta toplanabilir. Bu fonksiyonların bir araya gelişi yapının diğer parsellerle olan ilişkisi (ara-yüz) göz önünde bulundurulduğunda, tasarım bütün bu durumları yansıtabilecek, çevresiyle maksimum etkileşimi sağlayabilecek fikir üretme çabasıdır.

Öneri proje bu değerleri dikkate alarak şekillenmiştir. Yapının kararlı bir şekilde parçalanması programında net bir şekilde bölünebilmesinin sonuçlarından biridir. Yapı zemin kotunda halkla ilişkili tüm mekanları bulundurur. Yapı verilen alan sınırları içerisinde şekillenirken çevresini, kentteki görsel bağları, ön arka dengesini ve programın erişilebilirliğini gözeterek tasarlanmıştır.

İŞVEREN

Kayseri Ticaret Odası

FONKSİYONU

Ofis Yapısı

TÜR

Ulusal Mimari Proje Yarışması Ödülsüz

YILI

2014