Öneri kültür merkezi yapısı meydanın Utku Anıtına tutunarak oluşturulan yeni sınırlarını tutan önemli bir elemandır. Yapı bu değerli mimari yapılarla ve anıtla sınırları belirlenmiş meydanda diğer sınırı oluşturmaya kararlı ve güçlü yapısıyla adaydır. Zafer müzesi ve Utku Anıtının kale aksı üzerindeki görsel ilişkilerine saygı duyar niteliktedir. Yapı Cumhuriyet Meydanının batı sınırını güçlü bir şekilde vurgulamasına rağmen meydanın batı tarafındaki kent ve kentliyle ilişkisini kesmez. Cumhuriyet Meydanı aslına uygun olarak önemli mimari odakları korunarak ve yeni bir mimari odak oluşturularak sınırlarını çizerken bu eski ve yeni yapı odakları arasındaki dengeyi de kültür merkezine ait cam yüzey cephe kurmaktadır.

Kentsel Kararlar yapılan analizler doğrultusunda yarışma alanının ilkesel ve kentsel alanların içinde kalan kenti, üç ana karakter bölgeye ayrılması mümkündür; kent merkezi; tarihi ve yeni kent merkezlerini birleştiren alan, kent kalbi; ticaret, açık ve kapalı kamusal alanları barındıran alan ve kent meydanı; kentin sosyo-kültürel birleşme noktası, Ancak bu alanlarda yüklenmiş olduğu kullanımlar ve entegre çalışmayan ulaşım sistemi birlikte kent, merkezindeki çağdaş görüntüyü yitirmiş durumda, bu nedenle çağdaş, canlı ve ferah bir kent merkezi için aşağıdaki müdaheler önerilmiştir;

Ulaşım meydandan geçen arter bütün bağlantıları kopararak trafik ve kirlilik gibi problemlere neden olmuştur, ancak alt geçit gibi çözümler bir ağ üzerinde olmadığı takdirde sadece trafiği bir noktadan başka bir yeri taşıyor, ayrıca kent merkezdeki taşıt hız limitleri yükseltiyor ve bununla birlikte hava ve gürültü kirliliğine neden oluyor. Önermiş olduğumuz çözüm kademeli olarak kent merkezdeki trafiği azaltmaktadır, şemalarda da gösterdeğimiz gibi çevre yolu, otoparklar ve aktarma istasyonları kademli olarak trafik yükünü azaltmakta, bu durumda kent kalbindeki yolar yaya öncelikli ve sınırılı taşıt yolu şeklinde çalışmaktadir. kent merkezinde yaya yerine taşıt önemli bir rol alıyor bu durumdan kurtarmak için bazı kullanımlar önerilmektedir. Örneğin; bankalar veya kamu alanları yeni merkezlere taşınması önerisi gibi…

Açık Alan Sistemi kent meydanını bir çekirdek noktası olarak tanımlamak, kentin radial büyümesi nedeniyle, açık alanlar bir sistem haline gelmiyor, bu sebeple kent merkezdeki meydan, İmaret Cami ve Yeşil Cami parkı ile birlikte düşünülmüşdür. Bu şekilde kent meydanı aslında büyük bir meydanın parçası oluyor, yürüme mesafesi olan uzaklıklar ve yayalaştırılacak koridorlar, bu meydanı yürünebilir hale getiriyor. Ayrıca yaya öncelikli koridorlar veya taşıt sınırlama uygulama kentteki açık alanları bir sistem haline getiriyor.

Meydan Düzenlemesi Cumhuriyet Meydanının kalbinden geçen yol yayalaştırılmış, alanın meydan olarak işleyebilmesi için -toplanma, buluşma, aktivite alanı haline gelebilmesi için – kentteki yaya akışı alana ulaştırılmaya çalışılmıştır. Anıt Park çevresindeki sınırlardan kurtarılarak kentliyle daha doğrudan bir ilişki tanımlamaya başlar, park zemini amfi ve teraslı zeminler haline getirilmiştir., böylece etkinlik ve etkileşimler için daha özelleşmiş alanlar oluşturur. Anıt park kendine Utku Anıtını merkez alarak amfileşir ve meydanın yeni sınırlarına paralel yeni bir biçim tanımlamaya başlar. Anıt Parktaki sert zeminler günlük kullanımı sınırlamak yerine kolaylaştırmaya yönelik oluşturulmuştur. Sert zeminler oluşturulurken mevcut ağaçlar referans alınarak yaya yolları ve onların bağlandığı zeminler tasarlanmıştır. Meydandaki tescilli mimari yapıların parkla dolayısıyla meydanla ilişki kurabilmesi için Dervişpaşa Caddesi yayalaştırılmış, öncelikle park ile sonra da meydan ile ilişkisi sağlanmıştır. Cam yüzey kültür merkezinin beşinci cephesi, hafifliği ve saydamlığı ile meydanla kurduğu naif ilişkidir. Kültür merkezinin keskin tavrını meydana azaltarak iletme görevini üstlenir. Meydandan kültür merkezinin avlusuna geçişin sessiz vurgusudur.

İŞVEREN

Afyonkarahisar Belediyesi

FONKSİYONU

Kentsel Tasarım

TÜR

Ulusal Mimari Proje Yarışması 1.lik Ödülü

EKİP

Ebru Can Bilhan
Kenan Bilhan
Seden Cinasal Avcı
Ramazan Avcı

YILI

2011