Sürdürülebilir bir tasarım yerel sorunlara cevap üretmeye çalışmalıdır, sadece enerjiyi optimize eden bir yaklaşımın ötesinde binanın bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu doğrultuda genel yaklaşım, projenin çevresi ile güçlü bir bağlam kurması ve çevresinde yer alan potansiyellerin yeni kentsel kurgu ile birlikte yeniden değerlendirilmesini sağlamaktır.

Kentin önemli arterlerinden Demircioğlu Caddesi ve Atatürk Caddesine, sık konut ve ticaret yerleşimlerinden oluşan mahallelere komşu olan yarışma arazisi kamusal kullanım açısından çok büyük potansiyeller taşımaktadır. Kullanıcı yaklaşım yollarının yoğunlukları düşünülerek Atatürk Caddesi ve Demircioğlu Caddesi çeperleri kentliye bırakılarak “kent meydanı” oluşturulmuştur. Batı ve doğu cephelerine yerleştirilen girişler (belediye girişi, medyatek-sanat galerisi girişi, meclis ve başkanlık girişi) Batı-Doğu doğrultusunda kentsel geçirgenlik ve erişim sağlamıştır.

Kentlinin kullanacağı açık alanlar, bisiklet parkları, sergi ve konferans salonları gibi birçok aktivitenin kolaylıkla erişildiği bir yapılanma tercih edildi. Kent meydanı yapıdan bağımsız olarak kullanılabilecek farklı işlevlerle donatılarak kentliye kamusal bir ortam niteliği sunmaktadır. Bu nedenle, meydanda günün her saatinde kullanım hedeflerine uygun üç farklı kot önerilmiştir. Yayaların meydanda farklı kotlara yönelimleri açık alanları geçiş olmanın ötesine taşıyarak yeni kullanım olanakları sağlamaktadır. Bazen bir nikah sonrası davetlilerin kutlama yaptıkları bir alan, bazen çocukların güzel havalarda oyun oynadıkları kreş bahçesi, bazen de belediyenin yoğun temposundan kaçıp bir kahve molası için uğradığınız kafeterya bahçesi…

Projede çevreye zorla bir yükleme yapan anonim bir mimari yerine, yerel sorunlara cevap üretmeye çalışan, bulunduğu çevre ve koşullarla ilişkili yaklaşımı olan aynı zamanda kentliye de farkındalık kazandırmayı amaçlayan “duyarlı” bir tasarım yapılmaya çalışıldı.

İŞVEREN

Çanakkale Belediyesi

FONKSİYONU

Ofis Yapısı

TÜR

Ulusal Mimari Proje Yarışması 1.lik Ödülü

EKİP

Kenan Bilhan
Ebru Can Bilhan
Seden Cinasal Avcı
Ramazan Avcı

YILI

2012