Projede yer alan birbirinden farklı programların tüm arazide karmaşık bir görsellik ile parçalı halde konumlandırılması yerine tek bir kütlenin gücü ile arazi çeperlerine açılan bütüncül bir çözüm önerildi. Yapı bütünü tasarlanırken; taşıyacağı estetik değerlerden öte kentlinin hayatına dahil olmasıyla ve kent içerisindeki konumunun gücüyle kamusal hayatı şekillendirmesi ile ön plana çıkması amaçladı. Günlük yaşamın ortasına yerleşen, ticaret odası ve iş merkezi binalarının kentli ile arasındaki mesafeyi, kentle temas kurduğu alanlarda (zemin kat) barındırdığı fonksiyonlar avantajı ile ortadan kaldıran bir yapı tasarımı gerçekleştirildi.

Kent merkezine doğrudan ulaşım sağlayan Cengiz Topel Caddesi’ne, kentin önemli arterlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na ve sık konut ve ticaret yerleşimlerinden oluşan mahallelere komşu olan yarışma arazisi kamusal kullanım açısından çok büyük potansiyeller taşımaktadır. Arazinin tüm çeperleri kullanılarak oluşturulan yerleşim kurgusu, projenin çevresi ile güçlü bir bağlam kurması ve çevresinde yer alan potansiyellerin yeni kentsel kurgu ile birlikte yeniden değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Yapının blok kısmı yerden koparak, zemin Mersin halkına hizmet edebilecek bir yapı olması için ticaret alanları ve sosyal mekanlar ile donatılmıştır. Kentlinin ve ticaret odası üyelerinin sıklıkla kullanabileceği ticaret, eğitim, sosyal aktivite alanları ve üye işlem birimleri, arazinin kolaylıkla ulaşılabilen 0.00 kotunda konumlandırıldı. Üst zemin kat olarak adlandırılan terasta günün farklı saatlerinde kullanıma olanak veren ticaret odası lokali, iş merkezi ve ticaret odası girişleri bulunmakta ve katlarda çalışanlar için alternatif zemin ve açık hava kullanım olanakları sağlanmaktadır. Üst katlar ise ticaret odası ve iş merkezi çalışma alanlarına ayrılmıştır.

İŞVEREN

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

FONKSİYONU

Ofis Yapısı

TÜR

Ulusal Mimari Proje Yarışması Önerisi

EKİP

Kenan Bilhan
Ebru Can Bilhan
Seden Cinasal Avcı
Ramazan Avcı

YILI

2012