Proje alanı, Afyonkarahisar’ın gelişen bölgesinde yer almakta, kentin merkezinden kuzeyine doğru uzanan ana bir bulvar üzerinde bulunmaktadır. Bu konumuyla kent merkezi ile fiziksel bağı çok güçlüdür. Alan, yoğunluğun azaldığı ve yapılaşmanın seyrekleştiği bir bölgede yer almasına rağmen kentin gelişen bölgesinde olması nedeniyle yakın gelecekte kentin içinde, erişilebilirliği ile avantajlı bir konuma sahip olacaktır.

Proje alanı, kent merkezine doğrudan bağlanan ana bulvara paralel olarak konumlanmış üçgen şeklinde bir alandır. Bu proje, alanın bulvara paralel konumu ve kentle sağlam fiziksel bağları nedeniyle dağınık ve parçalı çözümler yerine bir bulvar yapısı denemesidir.

afyonkarahisar eğitim kampüsü

Kampüs yapısı, arazi sınırına paralel olarak konumlanmış ana bir bloktan, yurt yapılarından ve ikisi arasındaki ortak alandan oluşmaktadır. Blok yapı arazi sınırına paralel cephesiyle bir bulvar yapısı gibi davranmakta, diğer cephe ise yurtlar ile bir ara kesit oluşturup bu ara kesit tüm sosyal ve spor mekânlarıyla yaşayan bir açık alandır.

Kampüs alanına bulvar üzerinden ayrılan tali bir yol ve alanın batısındaki diğer bir yoldan ulaşılmaktadır. Bu iki giriş bağlanarak tören alanı ve giriş meydanını oluşturur. Bu meydanının bir tarafında konferans salonu, okul idaresi ve ona bağlı mekânlar, diğer tarafında ise derslikler, yardımcı derslikler, laboratuvarlar, çok amaçlı salonlar ve eğitim yönetimi gibi dersliklere yardımcı mekânlar bulunmaktadır. Bu mekânlar homojen ve kompakt bir ilişki içinde dağılmışlardır. Benzer fonksiyon ve birbirine yakın büyüklüklerdeki mekânlar olmasına rağmen avlu ve galeri boşluklarıyla zenginleşmiş monotonluğu kırılmış bir iç mekân sunmaktadır. Derslik ve yardımcı mekânlardan oluşan bu bloğun alt zemin katında kütüphane, yemekhane, sosyal kültürel faaliyetler merkezi, bilim merkezi, ibadethane ve kapalı spor salonları bulunmaktadır. Bu alt zemin kat üzerinde spor alanlarının ve yurtların girişlerinin de bulunduğu sosyal alana açılmaktadır

Blok yapı görsel ve fiziksel bir sınır gibi alanda farklı dengeler (açık alan-kapalı, boşluk-doluluk) yaratır. Aynı zamanda yurtlarla kurduğu fiziksel ilişkiyle de sınırları belirli, sosyal bir açık alan tanımlar. Bu proje; eğitimin birer parçasını oluşturan kültür, sosyal yaşam, bilim, sanat ve teknolojinin bir arada olduğu bir etkileşim alanıdır. Eğitim bu bileşenlerin tümü olarak görüldüğünde birbiri ile maksimum ilişkide minimum uzaklıkta bir etkileşim alanı tasarlamak, kullanıcısına ve çevresine katkı sağlayacaktır.

İŞVEREN

Milli Eğitim Bakanlığı

FONKSİYONU

Eğitim Yapısı

TÜR

Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması 3.lük Ödülü

YILI

2013

EKİP

Ebru Can Bilhan
Kenan Bilhan