Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından uçuş anında olabilecek herhangi bir yangına müdahaleyle ilgili havacılık yangın söndürme ve kurtarma personelinin farklı senaryolarda eğitim görmesi planlanmıştır. Kurum bu doğrultuda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilebilecek ve eğitime gelen kişilerin konaklayabileceği bir tesis yaptırılmasını planlamıştır.

Yapı; derslikler, konferans salonu ve misafirhane olmak üzere 3 fonksiyonlu karma işlevlidir. Yapı plastiğinin üç parçalı olması bu işlevlerin konumlanmasından kaynaklanmaktadır. Yapıya yaklaşırken karşılaşılan ana bina; alt katta spor salonu, üstte derslikler, en üstte ise ofislerden oluşmaktadır. Ana binada zemin kattan avluya, yemekhaneye ve misafirhaneye geçiş sağlanmıştır. Yemekhanenin üst katında konferans salonu konumlandırılmıştır ve ana binanın derslik katından ulaşılabilmektedir. Misafirhane bloğu zemin kattan itibaren ana bina ile kat yükseklikleri nedeniyle koparılmıştır, bunun nedeni misafirhanenin mahremiyetini sağlayabilmektir. Aynı zamanda ana bina ve misafirhane bloğu kesiştikleri hollerindeki galeri boşluklarıyla görsel ilişkisini korumaktadır.

İŞVEREN

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

FONKSİYONU

Eğitim Yapısı

TÜR

Öneri

YILI

2011