Konu; mimari program ve arazi, eğitimin birer parçasını oluşturan kültür, sosyal yaşam, bilim, sanat  ve teknolojinin bir arada olduğu bir etkileşim alanıdır.

Kurgu;  eğitim, tüm bu bileşenleri içermesi gereken bir kavram olduğu için, alan kullanımında  birbiriyle  maksimum etkileşimde, aynı zamanda da minumum uzaklıkta bir etkileşim alanı tasarlamak, hem içinde bulunduğu sosyal çevreye hem de bu alanda bulunan bireylerin  çevreye katkı sağlamasını arttıracaktır.

Öğrenim kişinin hayatında önemli bir zaman dilimidir. OKUL sadece hayata hazırlayan eğitim-öğretim verilen bir kurum değil, aslında bireylerin  yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan bilgileri  veren, kısaca yaşamın kendisini oluşturan uzun bir yoldur.

Okula giderken yürüdüğümüz yol-OKUL YOLU, OKUL BAHÇESİ, OKUL ve bu mekanlardaki etkileşimler insan hayatının önemli bir kısmını oluşturur. Okullar, bireylerin belleğinde  gelecekte çok ciddi bir yer edinirler.

Bu bağlamda, program doğrultusunda tüm mekanlar arazinin izin verdiği koşullarda  birbiriyle bağlantılı olacak şekilde,  hareketli ve akışkan iç-dış mekanlar ve açık alanlarla birlikte tüm eğitim sürecini birleştirerek OKULU oluşturur.

İŞVEREN

Milli Eğitim Bakanlığı

FONKSİYONU

Eğitim Yapısı

TÜR

Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması 3.lük Ödülü

İNŞAAT ALANI

70.100 m2

YILI

2014