Mezopotamya’yı Doğu Akdeniz’e bağlayan noktalardan biri olması nedeniyle Hatay eski ve çok kültürlü önemli bir yol güzergahıdır. Burası Hitit ve Eski Mısır İmparatorluklarının sınırlarını oluşturan bölgeninde eşiğidir. Bu nedenlerden dolayı Hatay geçmişten günümüze ulaşmış geleneksel bir kent kültürü mirasına sahiptir. Ancak Kent Batıya doğru büyürken kimliğini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır ve kent merkezi bu kültür mirasını barındırırken kendi kimliğinden uzaklaşmıştır. Büyüyen ve dönüşen kent Hatay halkıyla ve kültürüyle bütünleşemeyen bir  yapı sistemiyle devam etmektedir.

Yarışma alanı dönüşen ve gelişen Hatay kentinin kesişim noktasında bulunmaktadır. Bu nedenle Hatay için kentliyle bütünleşen kentliyi buluşturan, etkileşime sokan bir alan tasarlamak ve bu alanda tasarlanacak olan yapının sadece bir imge olarak düşünülmemesi gerekir. Bu noktada kent kullanıcılarılarının yaya hareketleri ve etkileşimleri tasarlanacak alan için en önemli veridir.  Öneri yapı yüzünü tarihi kent merkezine döner.  Önündeki Kent merkeziyle arasında nefes alınacak kenti rahatlatacak kamusal alan bırakır.

Bu alan tek bir hacim yerine farklı kotlarda tasarlanmış böylece hem yaya trafiğiyle kotları birbirine bağlarken hem farklı etkinlik ve etkileşimler için daha özelleşmiş alanlar oluşturur. Yapı fonksiyonu itibariyle kentliyle birebir veya sürekli bir ilişki kurmasa da kentliye bıraktığı meydanı ile kamusal kent yaşamı fırsatı sunmaktadır. Bu kamusal alan farklı sosyal ve kültürel etkileşimlerin olması ve bu ilişkilerle meydanlaşma ihtimali olan bi alandır. Tıpkı farklı kültür ve etkileşime sahip insanları bir arada tutan Hatay gibi.

İŞVEREN

Hatay İl Özel İdaresi

FONKSİYONU

Ofis Yapısı

TÜR

Ulusal Mimari Proje Yarışması Mansiyon Ödülü

İNŞAAT ALANI

19.100 m2

YILI

2011